Standardinstallation

Standardinstallation for ladestander

Vores montør sørger for en standardinstallation af ladeboksen i dit hjem. Er der behov for mere end hvad standardinstallationen indeholder, vil der være en ekstra opkrævning for dette.

Herunder kan du læse, hvad standardinstallationen indeholder:

 • Levering og installering af 11kW ladeboks.
 • Levering og installation af maks. 15 meter 5G2,5 mm² installationskabel mellem din eltavle og ladeboks. Installationskablet fremføres i plastrør eller klipset fast på bygningsdel. Det er muligt at tilkøbe en 5g6mm2, således der er fremtidssikret til 22kW
 • Levering og montering af én ny 16A kombirelæ, type A i din nuværende sikringstavle. I henhold til regel-standard for ladestander, skal installationen til ladeboksen separeres helt fra det eksisterende relæ. Hvis der ikke er plads til det nye kombirelæ i den eksisterende eltavle, vil en ny gruppetavle skulle tilkøbes som tillæg til standardinstallationen.

Hvis der ikke er den nødvendige plads i sikringstavlen, vil der blive installeret et kombi relæ, svarende til samme opsætning. Dette er et ufravigeligt krav til installationen og vil medføre ekstraomkostninger.

 • Opsætning og montering af ladeboks på den ønskede placering.
 • Test af sikringselementer og ladeboks. Herunder:
  • Ladeboksens funktionalitet testes.
  • Installationstest af sikringsgruppe og fejlstrømsrelæ.
  • Instruktion i ladeboksens funktioner og guide til daglig brug.
 • Kørsel i en afstand af 15 km fra Ry.

Krav til udførelse af installationen:

 • Du skal være hjemme i det tidsrum, hvor installationen udføres, medmindre andet er aftalt.
 • Der skal være fri adgang for montøren ved eltavle, ladeboksens placering og installationen herimellem.
 • Overgangmodstanden til jord i din nuværende installation skal være ekstra god.

Hvis overgangsmodstanden til jord ikke er acceptabel, er vi nødt til at forbedre jordforbindelsen for installationen. Dette er et ufravigeligt krav til installationen og vil medføre ekstraomkostninger.

Er kravene ikke opfyldt, bliver installationen kategoriseret som udvidet, og du vil blive opkrævet for eventuelle ekstraomkostninger ved installationen.

Eksempler for ekstraomkostninger:

 • Nødvendig gravning for at fremføre kabel mellem eltavle og ladeboks.
  • Det er muligt at få tilsendt et tilbud på gravearbejdet.
 • Installation i forbindelse med landbrug.
  • Dette stiller særlige krav til installationskablet og kan medføre ekstraomkostninger.
 • Placering af ladeboks ift. eltavle.
  • Hvis afstanden mellem eltavle og ønsket placering af ladeboks overstiger 15 meter, skal der tilkøbes yderligere kabel.
  • Hvis det kræver gennembrydning af ydermur eller etagedæk vil ekstraomkostning opkræves.

Som kunde er du desuden selv ansvarlig for eventuelle reparationer som maling eller pudsning efter installationen. Hvis du selv har udført gravearbejde til kabelføring, skal du dække renden til umiddelbart efter montøren er kørt.